förutsättning

förutsättningen

förutsättningar

förutsättningarna

Substantiv