förutsätta

förutsätter

förutsatte

förutsatt

förutsätt

Verb

Synonymer

Synonymer