förutsäga

förutsäger

förutsade

förutsägt

förutsäg

Verb