förtrycka

förtrycker

förtryckte

förtryckt

förtryck

Verb
typografi
att förtrycka ledtexter, uppgifter e. dyl. i ex. ett formulär
  • "ändra vid behov de förtryckta uppgifterna genom att stryka över dem och skriva de rätta uppgifterna på raden under"