förtretlighet

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Vad betyder förtretlighet inom medicin ?

det att vara förtretlig

Översättningar

Synonymer till förtretlighet

Relaterat till förtretlighet

olämplighet

ont

olycka

tråkighet

obehag

svårighet

lidande