förtreta

förtretar

förtretade

förtretat

förtreta

Verb