förtorka

förtorkar

förtorkade

förtorkat

förtorka

Verbförtorkad

Adjektiv

Synonymer