förtjust

mer förtjust

mest förtjust

Adjektivförtjust

Adverb

Synonymer