förtjusa

förtjusar

förtjusade

förtjusat

förtjusa

Verb

Synonymer
förtjusande

Adverb