förtjänst

förtjänsten

(-)(-)
Substantiv
ekonomi

Synonymer

allmänt

Synonymer
förtjänst

Adjektiv