förtegenhet

förtegenheten

(-)(-)
Substantiv
vardagligt