förtörna

förtörnar

förtörnade

förtörnat

förtörna

Verbförtörnad

Adjektiv