förtälja

förtäljer

förtäljde

förtäljt

förtälj

Verb