försvarsverk

försvarsverket

försvarsverk

försvarsverken

Substantiv
militärväsen

Synonymer

Har undergrupp