försummelse

försummelsen
försummelser
försummelserna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till försummelse

Hur böjs ordet försummelse på svenska?

Obestämd singular: försummelse
Bestämd singular: försummelsen
Obestämd plural: försummelser
Bestämd plural: försummelserna

Hur används ordet försummelse

  • "Länsstyrelsen har genom sin försummelse, kraftigt försämrat kvaliteten på min semester. ” skriver mannen i JO-anmälan."
  • "Av landets tandläkare har 91 procent någon gång i sitt arbete misstänkt att ett barn far illa till följd av misshandel eller försummelse men enbart 21 procent av tandläkarna har anmält sin oro till socialtjänsten."
  • "Brottet bedöms som grovt för att han i rollen som hyresvärd ” gjort sig skyldig till försummelse av allvarligt slag ”, enligt åtalet."
  • "För misstanken om försummelse riskerade Lagarde fängelse upp till ett år eller böter, men enligt domen undgår hon straff."
  • "I domen slår tingsrätten fast att äventyrslandets anställda har orsakat kollisionerna i vattenrutschkanan genom försummelse i tjänsten då de inte varit tillräckligt uppmärksamma."
  • "Vid ett tillfälle har personalen visat försummelse och nonchalans när de struntade i rekommendationerna från en sjuksköterska."
  • "Det går därför inte att hävda att patientens fall direkt orsakades av någon försummelse i vård och omhändertagande."
  • "De vände sig till förvaltningsrätten med en begäran om att kommunen ska åläggas att betala en avgift till staten på 553 500 kronor för sin försummelse."
  • "Dels på grund av att rekvisitet ” synnerliga skäl ” är uppfyllt och dels i vart fall i den del där åklagarens fel och försummelse har orsakat honom merkostnader."
  • "– Det här är notan som betalas av staten för försummelse av lärarlönerna under lång tid."

Vad betyder försummelse inom ALLMÄNT ?

brist, slarv

Möjliga synonymer till försummelse

Relaterat till försummelse

avskildhet

anakronism

tröghet

overksamhet

försyndelse

omogenhet

ofullkomlighet

försumlighet

ouppmärksamhet

försummelse

förlust

avbrott

ofullständighet

ojämnhet

försening

vårdslöshet

gensträvighet

otillräcklighet

tillkortakommande

olämplighet