försumma

försummar

försummade

försummat

försumma

Verb