förstoppa

förstoppar

förstoppade

förstoppat

förstoppa

Verb