förstöra

förstör

förstörde

förstört

förstör

Verb
Vanligast
  • "De gamla manuskripten förstördes av elden"

Synonymer

Vanlig
  • "Peter förstörde den värdefulla vasen"

Synonymer

Vanlig

Synonymer

Vanlig

Synonymer

Ovanlig

Synonymer