förspilla

förspiller

förspillde

förspillt

förspill

Verb