försluta

försluter

förslöt

förslutit

förslut

Verb