förslösa

förslösar

förslösade

förslösat

förslösa

Verb