förskriva

förskriver

förskrev

förskrivit

förskriv

Verb

Synonymer

medicin