förskansning

förskansningen

förskansningar

förskansningarna

Substantiv
militärväsen

Har undergrupp