försiggå

försiggår

försiggick

försiggått

försiggå

Verb

Synonymer