försena

försenar

försenade

försenat

försena

Verb

Synonymer
försenad

Adjektiv