förse med vatten

förser med vatten

försåg med vatten

försett med vatten

förse med vatten

Verb