förse med ny beläggning

förser med ny beläggning

försåg med ny beläggning

försett med ny beläggning

förse med ny beläggning

Verb