förse med krigsmaterial

förser med krigsmaterial

försåg med krigsmaterial

försett med krigsmaterial

förse med krigsmaterial

Verb