församlings-

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet församlings-

  • "I genomsnitt gav församlings- medlemmarna 14 kronor i kollekt under fjolåret, skriver tidningen."
  • "Tidigare i dag avhyste polisen ett antal unga som ockuperat församlings- huset."
  • "5 § Den som övar olaga tvång eller olaga hot med uppsåt att påverka den allmänna åsiktsbildningen eller inkräkta på handlingsfriheten inom politisk organisation eller yrkes- eller näringssammanslutning och därigenom sätter yttrande-, församlings- eller föreningsfriheten i fara, dömes för brott mot medborgerlig frihet till fängelse i högst sex år."
  • "Skattesatsen som här anges omfattar den sammanlagda summan för kommunal- och regionskatt, däremot ingår inte församlings- och begravningsavgifter."
  • "Förtidsröstningen pågår fram till den 16 september och kan göras på samtliga församlings- och pastorsexpeditioner i stiftet."