försökskanin

försökskaninen

försökskaniner

försökskaninerna

Substantiv