försätta

försätter

försatte

försatt

försätt

Verb

Synonymer