försända

Substantivförsända

försänder

försändade

försänt

försänd

Verb