förrycka

förrycker

förryckte

förryckt

förryck

Verbförryckt

Adjektiv

Synonymer