förrinna

förrinner

förrann

förrunnit

förrinn

Verb