förringa

förringar

förringade

förringat

förringa

Verb
  • "det vore dumt att förringa hans insats, den ska komma att visa sig betyda mycket mer"

Synonymer