förråda

förråder

förrådde

förrått

förråd

Verb