förpricka

förprickar

förprickade

förprickat

förpricka

Verb