förplikta

förpliktar

förpliktade

förpliktat

förplikta

Verbförpliktad

Adjektiv
  • "Hon kände sig förpliktad att fortsätta"
  • "Jag känner mig förpliktad att berätta allting för honom"