förplikta

förpliktar

förpliktade

förpliktat

förplikta

Verb