förorätta

förorättar

förorättade

förorättat

förorätta

Verb

Synonymer