förnya

förnyar

förnyade

förnyat

förnya

Verb
förse med nya verktyg eller maskiner