förnumstig

Adjektiv

Synonymer
förnumstigt

Adverb