förlusta

förlustar

förlustade

förlustat

förlusta

Verb

Synonymer