förlika

förliker

förlikte

förlikt

förlika

Verb

Synonymer