förleda

förleder

förledde

förlett

förled

Verb
Vanligast
Vanlig litteratur

Synonymer

vardagligt

Synonymer