förkorta

förkortar

förkortade

förkortat

förkorta

Verbförkortad

Adjektiv

Synonymer