förkasta

förkastar

förkastade

förkastat

förkasta

Verb