förhistorisk

Adjektiv

Översättningar

Engelska

Hur används ordet förhistorisk

  • "Det gör ont i hjärtat, för vi lever inte i förhistorisk tid, säger Akram Abo Hamidi."
  • "Fornlämningen är en plats där järn tidigare framställts, och tros vara förhistorisk eller medeltida."
  • "– Man kallar det moderniserad arbetsrätt, men det finns väl inget falskare namn i det här fallet, för det handlar om att gå tillbaka till någon förhistorisk tid vad gäller anställningskydd, säger Torbjörn Johansson."
  • "Genetiska analyser av arvsmassan visar nu att benet tillhörde en förhistorisk varg som var mycket nära släkt med den gemensamma föregångaren till dagens vargar och hundar."
  • "Götherström leder ett EU-projekt där mjölkens betydelse i förhistorisk tid studeras."
  • "Kulturreservatet, som ligger väster om Hemavan i Storumans kommun, ska skydda, vårda och informera om samer- nas utveckling från förhistorisk tid fram till i dag."
  • "Man har däremot inte hittat några ytor där man tror att det har funnits någon förhistorisk bosättning."
  • "Har vi haft det handlar det om förhistorisk tid, säger Stefan Kjellberg."
  • "Momentet ” forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 ” lärs idag ut på högstadiet, men det försvinner helt när den nya kursplanen träder i kraft."
  • "Tanken var att momentet ” forna civilisationer, från förhistorisk tid till cirka 1700 ” som idag lärs ut på högstadiet helt skulle försvinna när den nya kursplanen trädde i kraft."

Vad betyder förhistorisk inom historia ?

som hör till förhistoria|förhistorien

Diskussion om ordet förhistorisk