förheliga

Verb

Översättningar

Engelska

Möjliga synonymer till förheliga

Diskussion om ordet förheliga