förhåna

förhånar

förhånade

förhånat

förhåna

Verb

Synonymer